İhracat Destekleri

Pazara Giriş Faaliyetlerinin Desteklenmesi

E ticaret sitelerine yapılan bireysel üyeliklerin desteklenmesi

Desteklenen siteler;

  • Alibaba.com
  • Chemorbis.com
  • Steelorbis.com
  • Tradeatlas.com
  • Dhgate.com
  • Fibre2fashion.com
  • Polymerupdate.com
  • Ptttrade.com

Yukarıda listelenen e ticaret sitelerine yapılan üyelik masrafları ticaret bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Yurtdışı Marka Birim ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt dışı mağaza kiraları ticaret bakanlığı tarafından desteklenir.

Yurt dışı avmlerde kurulan kiosklar türk malı satmak koşuluyla ticaret bakanlığı tarafından desteklenir.

 

Tanıtım faaliyetleri kapsamında;

Tanıtım faaliyetinin birden çok dilde yapılması durumunda; prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir. Tanıtım filmine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım filminin yurt dışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılmasının mümkün olması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

 

Bir ürüne veya markaya karşılık tüketicinin tepkisinin anlaşılmasının hedeflendiği pazarlarda en fazla 3 ay için kurulan perakendecilik yöntemi olan geçici (pop-up) mağazacılık kapsamında; kira, organizasyon ve pop-up’a özgü diğer tanıtım giderleri desteklenir.

 

Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri (2) Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunu yapmak yeterlidir.

 

4 yıl boyunca seçili beş ülkede yapılacak olan tanıtımlar (katalog bastırma, sosyal medya, pop up reklamcılık, mağazacılık harcamaları ticaret bakanlığı tarafından desteklenir.

 

Döviz kazandırıcı hizmet ticareti destekleri